Akredytacje – regulamin

1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Zarządu KS Lechia Tomaszów Mazowiecki, na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych. Wzór formularza akredytacyjnego umieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej klubu: www.kslechia.pl TUTAJ.

2. Akredytacje prasowe przyznawane są wyłącznie mediom.

3. Akredytacje prasowe uzyskać mogą jedynie osoby pełnoletnie.

4. Istnieją dwa rodzaje akredytacji:

a) sezonowe – na wszystkie mecze drużyny KS Lechia Tomaszów rozgrywane w hali ZSP nr 2, ul. Św. Antoniego 57/61 w Tomaszowie w ramach rozgrywek 1 Ligi i Pucharu Polski w sezonie 2017/2018; wypełnione wnioski o akredytacje należy przesłać mailem na adres e-mail: biuro@kslechia.pl do dnia 20.10.2017;

b) jednorazowe – na jeden konkretny mecz KS Lechia Tomaszów rozgrywany w hali ZSP nr 2, ul. Św. Antoniego 57/61 w Tomaszowie w ramach rozgrywek 1 Ligi i Pucharu Polski w sezonie 2017/2018; wypełniony wniosek powinien zawierać imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera, dane kontaktowe dziennikarza/fotoreportera i redakcji; wypełnione wnioski o akredytacje należy przesłać mailem na adres e-mail: biuro@kslechia.pl najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.

5. Każdej redakcji przysługują dwie akredytacje na cały sezon: dla dziennikarza piszącego i dla fotoreportera. W wyjątkowych przypadkach, decyzją Zarządu KS Lechia, mogą zostać przydzielone kolejne akredytacje.

6. Patroni medialni drużyny mają do dyspozycji liczbę akredytacji określoną odrębnymi umowami.

7. Akredytacje będzie można odbierać:

a) sezonowe – w dniu pierwszego meczu, na godzinę przed jego rozpoczęciem oraz przed każdym kolejnym meczem w biurze Klubu;

b) jednorazowe – w dniu meczu, na który przyznana zostanie akredytacja, na godzinę przed jego rozpoczęciem oraz w biurze Klubu.

8. Zarząd KS Lechia ma prawo nieprzyznania akredytacji bez podania przyczyny.

9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji nie ma możliwości wyrobienia duplikatu.

10. Akredytacja jest jedynym dokumentem upoważniającym dziennikarza/fotoreportera do bezpłatnego wejścia na mecz i wstępu do loży prasowej, sektorów dla publiczności, VIP i Klubu Kibica w celu realizacji czynności dziennikarskich/fotoreporterskich oraz do sali konferencyjnej w przypadku jej zorganizowania.

11. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do posiadania legitymacji prasowej. Akredytacje bez legitymacji lub będące w posiadaniu osób trzecich uważa się za nieważne.

12. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych, organizatorów oraz obsługi.

13. Zarząd KS Lechia Tomaszów nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zniszczenia w trakcie przedmeczowej rozgrzewki i samego meczu urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy (laptopy, dyktafony, aparaty fotograficzne, kamery itp.), należących do posiadaczy akredytacji.

14. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę.

15. Zarząd KS Lechia ma prawo unieważnić akredytację prasową w przypadku naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu lub rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich.