Komunikaty

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia członków

W ostatni piątek (27. czerwca 2013 roku) w siedzibie Klubu Sportowego LECHIA przy ul. Mościckiego 38, odbyło się Walne Zgromadzenie członków. Podczas zebrania, Stanisław Fila przedstawił wszystkim sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2012 rok, podsumował miniony sezon oraz wytyczył cele na najbliższy rok.

Podczas zebrania przegłosowano, iż zysk jaki Klub wypracował w poprzednim roku, zostanie automatycznie przekazany na realizację zadań statutowych w roku kolejnym.

Walne Zgromadzenie członków jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia w 2012 roku oraz rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Została podjęta uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

Podjęto uchwałę w sprawie powiększenia Zarządu o kolejną osobę. Od piątku w Zarządzie zasiadają więc Stanisław Fila oraz Tomasz Migała.

Z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej zrezygnował Marek Grzybowski. W jego miejsce powołany został Andrzej Zając.

Znaczną część czasu na zebraniu poświęcono dyskusji dotyczącej dalszego i skuteczniejszego naboru do grup siatkówki najmłodszych dzieci z miasta i powiatu. Powstanie i działalność ATS-u uznano za sukces i jednogłośnie podjęto decyzję o kontynuowaniu oraz rozwijaniu naboru najmłodszych dzieci.

Niemało miejsca poświęcono także na dyskusję nad zbliżającym się sezonem w II lidze seniorów. Planem minimum jest utrzymanie się w lidze. Zarząd przedstawił plan promowania Klubu nie tylko w mieście, ale też w całej Polsce. Podjęto również uchwałę zobowiązującą stowarzyszenie do prowadzenia działalności gospodarczej, w postaci sprzedaży pamiątek i gadżetów promujących Klub.

Tuż przed rozpoczęciem Walnego Zebrania, prezes Fila podpisał z kilkoma zawodnikami umowy na grę w naszym klubie w przyszłym sezonie. Wkrótce podamy do ogólnej informacji niemal pełny skład zespołu na przyszły sezon w II lidze.

Komentarz do wpisu

Czas upłynął. Odśwież CAPTCHA.